http://www.ekotopfilm.sk/images_en/zdarma.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/head5.jpg

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/head9.jpg

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/head1b.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/head2.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/head8.jpg

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/head6.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/head4.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/head3.gif

 

denny program

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/up_03.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/up_04.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/up_10.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/up_11.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/up_12.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/up_13.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/up_14.gif

 

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/katalog.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/oficialni.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/oficialni0.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/oficialni1.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/left_10.gif

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/left_12.gif

  

Catalog of films - ordered by countries

[A - D]  |  E - H  |  I - L  |  M - P  |  Q - T  |  U - Z  |  

 

099

Country of origin:

Name:

Quarks & Co: Ľudia podľa veľkosti? Od DIN-noriem po veľkosti tela  (Quarks & Co: People according Size? From DIN-Norms to Body Sizes)

Director:

Claudia Heiss

Camera:

Copyright by:

NEMECKO

Minutes:  45'     Year of production:  2006     Version:  nemecká

Anotation:
Naše životy určujú rôzne druhy noriem a veľkostí. Redakčný tím Quarks & Co chce zistiť, do akej miery ovplyvňujú miery, normy a veľkosti náš každodenný život.

 

 

013

Country of origin:

AUSTRÁLIA

Name:

Príbeh bublinového chlapca  (The Story of Bubbleboy)

Director:

Camera:

Copyright by:

Minutes:  6'     Year of production:  2005     Version:  anglická

Anotation:
Príbeh smutného vydedenca, dvadsiatnika, ktorý túži po láske a ľudskom teple. Odkaz príbehu je jednoduchý – nikdy sa nevzdávajte. Ak vám niekto praskne vašu bublinu, namiešajte si nový mydlový koktail.

It is a film about a sad outcast in his twenties looking for love and human touch. The message and moral of the story is simple - never give up. If someone bursts your bubble, mix up some more soap.

 

 

023

Country of origin:

AUSTRÁLIA

Name:

Bombardérov útes  (The Bomber Reef)

Director:

Camera:

Copyright by:

Minutes:  52´     Year of production:  2005     Version:  anglická

Anotation:
Príbeh bombardéra B-25 Mitchell, ktorý zostrelili počas druhej svetovej vojny pri Novej Guinei. Piati členovia posádky prežili a zajali ich Japonci. Štyroch dobodali bajonetmi na smrť. Jeden vojnu prežil. Bombardér leží 20 metrov pod hladinou a stal sa potápačským snom a súčasťou ekosystému. Objavovanie podmorského sveta je spletené s históriou bombardéra B-25 a jeho objaviteľa.

This is a narrative of a B-25 Mitchell bomber shot down off New Guinea in WWII. Five of the crew survived, captured by the Japanese. Four bayoneted to death. One survived the war. The B-25 lying in 20 meters is a divers dream and has become an integrated part of the ecosystem. The underwater exploration is interwoven with the history of how the B-25 came to rest on the see floor and who discovered it.

 

 

108

Country of origin:

BELGICKO

Name:

Pravda o Gato  (The Truth about Gato)

Director:

Jeremy Hamers

Camera:

Copyright by:

Minutes:  52'     Year of production:  2006     Version:  portugalská

Anotation:
Carmo do Rio Verde v Brazílii je dedina, ktorá existuje len vďaka cukru. Spoločnosť zamestnáva 2 000 robotníkov, z čoho 1 200 je sezónnych, a najíma ich El Gato. Medzi potom a prachom sa film poetickým spôsobom snaží zobraziť ľudskú cenu – „čistý“ pohon – za brazílske blaho.

Carmo do Rio Verde, in Brasil, is a village that exists thanks to sugar exploitation. A company employs 2 000 workers, out of which 1 200 are seasonal workers hired by El Gato. Between sweat and ashes the film unveils, on a poetical manner, human price of Brazilian fortune, its “clean” fuel.

 

 

005

Country of origin:

BOSNA A HERCEGOVINA

Name:

Viac než to  (More Than That)

Director:

Nisvet Hrustić

Camera:

Copyright by:

Minutes:  17'     Year of production:  2006     Version:  bosnianska/anglické titulky

Anotation:
Film je nezvyčajným spojením a kontrastom medzi mestskými deťmi a pastierom z hôr popretkávaným tónmi pastierskej píšťalky a huslí, ovečiek... Jednoduchým spôsobom odhaľuje a zároveň aj spája dva odlišné spôsoby života.

Unusual connection and opposition between children form urban surrounding and shepherd from the mountains intercut with sounds of shepherd’s flute and violin and sheep, simply uncovers and connects the differences in the way of live.

 

 

006

Country of origin:

BOSNA A HERCEGOVINA

Name:

Panta rei – všetko plynie  (Panta rei – Everything Flows)

Director:

Nisvet Hrustić

Camera:

Copyright by:

Minutes:  20'     Year of production:  2005     Version:  bosnianska/anglické titulky

Anotation:
Film o „zrode a smrti“ očami dvoch detí. Sú svedkami a obdivovateľmi všetkých ročných období – zázraku znovuzrodenia prírody. Avšak zrazu si uvedomia, že ich obľúbený strom ktosi zotne, snehuliak sa roztopí, že ich predstava je vzdialená od skutočnosti.

The movie is about “birth and death” of seasons in the eyes of two children. They witness and admire each season of the year – the miracle of rebirth of the nature. But, suddenly they realize that their favorite tree is being cut; the snowman is melting; that imagination is far from the reality.

 

 

007

Country of origin:

BOSNA A HERCEGOVINA

Name:

Strom je ako človek  (Tree Is Like a Man)

Director:

Nisvet Hrustić

Camera:

Copyright by:

Minutes:  20'33''     Year of production:  2004     Version:  bosnianska/anglické titulky

Anotation:
Vzdelávací film, ktorý predstavuje drevorubača a jeho emočný vzťah k lesu. Obrazy a hudba vyjadrujú neodkladnú dôležitosť ochrany lesa – dôležitej súčasti životného prostredia. Drevorubač s lesom súcití, stará sa o oň, pozoruje ho a obdivuje. Život stromu sa veľmi podobá na ľudský život.

An educational movie where the logger is emotionally connected to the forest. Both the images and the music speak about the urgent need to preserve the forest as an important part of the environment. The logger feels for the trees, nourishes it, watches and admires it. A life of tree is very much alike a life of a man.

 

 

017

Country of origin:

BULHARSKO

Name:

Vitoša – neviditeľná invázia  (Vitosha – Invisible Invasion)

Director:

Venelin Petkov

Camera:

Copyright by:

Minutes:  26'     Year of production:  2005     Version:  bulharská

Anotation:
V roku 2001 zasiahlo bulharské pohorie Vitoša tornádo. Zničilo rozľahlé hektáre smrekových porastov. Krátko po katastrofe sa polom stal živnou pôdou pre agresívneho škodcu lykožrúta smrekového. Les je zničený. Obec Bistrica leží na úpätí hory a jej obyvatelia sa obávajú erózie a zosuvov pôdy. Lenže vedci trvajú na nezasahovaní. Film dokumentuje stret názorov na základe emócií, tradícií a vedeckých postrehov.

In 2001 a tornado hit Bulgaria’s most visited mountain Vitosha. It destroyed several dozen hectares of spruce trees. Soon after the disaster the tornado swaths became breeding grounds for and aggressive beetle species Ips typographus. The forest is devastated. The village of Bistritsa is located on the very foot of the mountain and the residents are afraid of the erosion and landslides. However, scientists insist on non-interference approach. The film is a clash of opinions based on emotions, traditions and scientific observations.

 

 

015

Country of origin:

DÁNSKO

Name:

Keby sme boli tigre  (If We Were Tigers)

Director:

Catherine Kunze, Jacob Wellendorf

Camera:

Copyright by:

Minutes:  21´     Year of production:  2005     Version:  dánska

Anotation:
Podmanivý a poetický dokument určený pre deti rozpráva príbeh dvoch dánskych sestier, ktoré sa stretávajú s exotickou kultúrou Indie.

A heart warming and poetic documentary for small children about two Danish sisters and their meeting with an exotic Indian culture.

 

 

048

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Uprostred priemyselného veku  (In the Middle of the Industrial Age)

Director:

Pavel Jirásek

Camera:

Copyright by:

Minutes:  57'     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Po roku 1989 sa pojem ťažký priemysel stáva takmer neslušným slovom, ktoré sa spájalo s komunistickým režimom. Menia sa mestá, ľudia a ich životný štýl. Vznikajú tzv. brown fields. Avšak po roku 2000 sa situácia mení a staré priemyselné centrá ožívajú či už v duchu pôvodného účelu alebo ako ateliéry, galérie, kancelárie.

After 1989 the term heavy industry turns to be almost a nasty word, a link to the past regime. Cities, people and their life style is changing. So-called “brown fields” appear. However, after 2000 the situation changes and old industrial centers come alive either in the terms of its original industrial purpose or as studios, galleries and offices.

 

 

049

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Karel Absolon  (Karel Absolon)

Director:

Pavel Jirásek

Camera:

Copyright by:

Minutes:  57'     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Dokument o kontroverznej a najpoprednejšej postave českej medzivojnovej vedy.

A documentary on a controversial and leading scientist in the Czech science between the world wars.

 

 

110

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Jan Zelenka – historik  (Jan Zelenka – a Historian)

Director:

Hana Pinkavová

Camera:

Copyright by:

Minutes:  23'     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Vtipná a zasvätená interpretácia histórie malého deväťročného Honzíka prekvapuje všetkých. Od troch rokov je posadnutý poznaním. O praveku a stredoveku vie možno viac ako stredoškolský učiteľ.

Funny and devoted interpretation of history by a nine-year-old boy Honza amazes everybody. Since he was three he is obsessed by knowledge. He knows more about Prehistory and Middle Ages than a secondary school teacher.

 

 

111

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Ozbrojený vierou  (Armed by faith)

Director:

Michaela Nováková, Michal Tepřík, Aneta Vojtichová

Camera:

Copyright by:

Minutes:  15'     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Ústrednou postavou filmu je katolícky kňaz, ktorý slúži ako kaplán 4. brigády rýchleho nasadenia Armády ČR. V roku 2004 sa zúčastnil na misii KFOR v Kosove. Tvorcovia filmu sa pokúsili ukázať, čo všetko zahŕňa funkcia vojenského kaplána v bežnom armádnom živote a na zahraničných misiách a ako sa prepletajú dva svety v znamení rádu – armáda a rehoľa.

The main character of this film is a catholic priest on duty at the 4th Airsoft Military Brigade of the Czech Army. In 2004 he was part of the KFOR mission in Kosovo. The filmmakers try to show what it means to be a chaplain in ordinary army life as well as in international missions, how the two worlds in the sign of an order intertwine – army and religious order.

 

 

121

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Hana Maturová – farmárka  (Hana Maturová – a Farmer)

Director:

Hana Pinkavová

Camera:

Copyright by:

Minutes:  23'     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Hana sa farmárkou narodila. Učarovali jej kozy. Po niekoľkých rokoch neúspechu, vo veku 14 rokov, sa jej podarilo odchovať niekoľko kozliatok a začala vyrábať vynikajúce produkty z kozieho mlieka. S kozami trávi všetok voľný čas. Je ich kozia mama. Sníva o kozej farme a živote na dedine.

She was born a farmer. She was enchanted by goats. After several years of failure she managed to breed some yeanlings and started to make wonderful goat milk products at the age of 14. She dedicates every spear minute to her goats. She is like their goat-mum. She dreams about a goat farm and country life.

 

 

131

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Náš vidiek: Piesne a obrázky zo Strání  (Our Countryside: Songs and Images from the village Strání)

Director:

Jaroslav Bařinka

Camera:

Copyright by:

Minutes:  17'55''     Year of production:       Version: 

Anotation:
Sprievodca údolnou dedinou Strání, na hranici moravských Kopanic, je etnograf Pavel Popelka, riaditeľ Múzea J. A. Komenského v Uherskom Brode. Presvedčí nás, že ľudová kultúra a stále živá tradícia nie je v týchto miestach len vecou starousadlíkov.

Pavel Popelka, ethnographer, director of the Comenius Museum in Uherský Brod will guide you through the valley village on the edge of the Moravian Kopanice region. He gives you a vivid evidence of a live folk culture and tradition, which is not just the matter of the old settlers.

 

 

132

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Náš vidiek: Richard  (Our Countryside: Richard)

Director:

Šárka Pavlicová

Camera:

Copyright by:

Minutes:  17´44´´     Year of production:       Version: 

Anotation:
Údolím rieky Desná v Jeseníkoch nás prevedie tridsaťjedenročný Richard Jašš. Sám seba označuje za sudetského Čecha. Zaujíma sa o prírodu, históriu, ale aj o súčasný život v údolí Desnej. Svoje poznatky katalogizuje, píše o nich a snaží sa obnovovať kultúrne dedičstvo regiónu.

A 31-year-old Richard Jašš will guide you through the valley of the Jeseniky Region River Desná. He proclaims himself a Sudet Czech. He is interested in nature, history and the present-day life in the valley of the River Desná. He catalogues his knowledge, writes about it and tries to restore the cultural heritage of the region.

 

 

133

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Náš vidiek: Pôrodná baba  (Our Countryside: Midwife)

Director:

Anna Teislerová

Camera:

Copyright by:

Minutes:  17´51´´     Year of production:       Version: 

Anotation:
Navštívme dve pôrodné asistentky, ktoré v päťdesiatych rokoch 20. storočia pomáhali na svet deťom v podhorí Beskýd. Zoznámime sa s prácou mladej zdravotníčky, ktorá na povolanie „pôrodných báb“ nadväzuje.

The film introduces two midwifes who have helped the babies to see the light of the world on the foothills of the Beskydy Mountains since 1950. We meet a young nurse who goes in the footsteps of the job of these midwifes.

 

 

134

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Tá naša povaha česká: Pri svojom mori, vo svojich horách  (Our Czech Make-UP: At Our Seaside, in Our Mountains)

Director:

Jaroslav Večeřa

Camera:

Copyright by:

Minutes:  27´23´´     Year of production:       Version: 

Anotation:
Bezmála milión českých turistov ročne mieri k moru do Chorvátska. Ak zatúžia po horách, ich cesta pravdepodobne povedie na Slovensko do Tatier. Problémom je, že v tej chvíli zabudnú, že nestoja pri Máchovom jazere alebo nestúpajú po Milešovke. Stáva sa, bohužiaľ, pravidlom, že pre desiatky českých dovolenkárov ide o posledné zájazdy v živote. A to práve preto, že nevedia, že more nikdy nebude jazerom a že tuzemský pahorok nemožno porovnávať so štítmi veľhôr…

Nearly one million of Czech tourist head down to Croatia in summer. If they long for mountains they go most likely to Slovakia to High Tatras. But the problem is, when there they forget it is not the Lake of Mácha or the Mountain of Milešovice. As a rule the holiday trip of many Czech tourists turns out to be their last one. It is because they are not aware of the fact that a sea will never be like a lake and Czech hill can never be a high mountain…

 

 

135

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Tá naša povaha česká: Krajina hypermarketom zasľúbená  (Our Czech Make-UP: The Promised Land of Hypermarkets)

Director:

Jaroslav Večeřa

Camera:

Copyright by:

Minutes:  24´55´´     Year of production:       Version: 

Anotation:
S novembrovou premenou našej spoločnosti sa udiali aj zmeny v našom každodennom živote. Už nestojíme so sieťovkami pred samoobsluhami v radoch na čokoľvek. Našu krajinu zaplavili hypermarkety. Nie je ich už priveľa? A prečo práve Česká republika drží stredoeurópske prvenstvo v počte nových nákupných centier?

After the November 1989 our society has changed and so has our everyday life. We no longer wait in line with string bags in front of a shop. Our country was swamped by hypermarkets. But are not there too many of them? Why is the Czech Republic leader in number of shopping centers in Central Europe?

 

 

136

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Príbehy slávnych  (Stories of the Famous)

Director:

Kamila Vondrová

Camera:

Copyright by:

Minutes:  52´03´´     Year of production:       Version: 

Anotation:
Na divadelného a filmového herca, ale i spisovateľa, autora dramatických textov či fejtónov Júliusa Satinského spomínajú Milan Lasica, Marie Poledňáková, Magda Vášáryová, Václav Postránecký a ďalší. Jeho život, tvorbu, kamarátstvo aj spoluprácu asi najlepšie vystihol Milan Lasica v pohrebnej reči, v ktorej povedal: „Julo, stojím tu na mieste, kde sme začínali ako klauni. Ako klaun som sa dočkal najsmutnejšej úlohy vo svojom živote – rozlúčiť sa s tebou. S tebou odchádza aj kus zo mňa. Zostal som tu sám, akýsi neúplný. Stále čakám, že zazvoní mobil a z neho sa ozve to tvoje povestné: momentálne som mŕtvy, zavolajte neskôr…“

Július Satinský, an actor, writer, author of drama texts and sketches is remembered by Milan Lasica, Marie Poledňáková, Magda Vášáryová, Václav Postránecký and others. His life, work, friendship and cooperation was put very well in Milan Lasica funeral speech, as he goes: “Julo, I am standing here where we started as clowns. As a clown I lived to get the saddest role in my life – to say good bye to you. With you a part of me goes too. I was left here alone somehow incomplete. I keep waiting until the cell phone rings and I hear his renowned: currently I am dead, please call later…”

 

 

141

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Lesy nášho mesta  (Woods of Our Town)

Director:

Petr Amler

Camera:

Copyright by:

Minutes:  17´37´´     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Premeny lesov okolo Ostravy – kedysi oceľového srdca Českej republiky. Revitalizácia lesového porastu v okolí mesta.

The film shows the changes of woods round the town of Ostrava – former “steel heart of the Czech republic“. Revitalization of the woods and its fauna in the town area.

 

 

142

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Muž, ktorý maľoval more  (A Man who Painted the Sea)

Director:

Karel Čtveráček

Camera:

Copyright by:

Minutes:  28´40´´     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Príbeh muža, ktorý sa chcel vysporiadať s vedomím blížiacej sa smrti.

A story of a man who wanted to cope with the notion of his life coming to an end.

 

 

143

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Fiktívny denník Zikmunda Reacha  (Fictional Diary of Zikmund Reach)

Director:

Josef Císařovský

Camera:

Copyright by:

Minutes:  54´24´´     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Osobitný prienik do života a tvorby fotografa, ktorý vo svojom diele zachoval obraz duše zaniknutých samôt a dvorov.

A unique insight into the life and work of a photographer who cherished the picture of lost secluded places and courtyards’ genius loci.

 

 

144

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Zenta…, osud rakúsko-uhorského krížnika  (Zenta…, the Fate of the Austro-Hungarian Cruiser)

Director:

Petr Jančárek

Camera:

Copyright by:

Minutes:  57'     Year of production:  2006     Version:  česká

Anotation:
História slávneho krížnika Zenta.

Historical insight into the life of a famous cruiser Zenta.

 

 

145

Country of origin:

ČESKÁ REPUBLIKA

Name:

Betlém – nádej lužnej krajiny  (Hope for bottomland of Betlém)

Director:

Marian Polák

Camera:

Copyright by:

Minutes:  57´     Year of production:  2005     Version:  česká

Anotation:
Výstavba vodných plôch pod Pavlovskými vrchmi vyvoláva od počiatku silné emócie; rad kontroverzných otázok zostáva dodnes predmetom búrlivých rozhovorov. Na príklade študijnej plochy Moravského zemského múzea v lokalite Betlém ukazuje, akú cenu môže mať pre človeka kúsok prírody, ponechaný svojmu vlastnému vývoju, a ako možno s minimálnymi nákladmi riešiť celý rad závažných problémov.

The construction of water sites beneath Pavlovsky Mountains has been stirring strong emotions; many controversial questions are the cause of ardent debates. The film shows, on a case study site at Moravian Land museum in the region of Betlém, the value of a piece of nature left to its own development and how a wide range of problems can be sorted out with minimum costs.

 

 

045

Country of origin:

ČIERNA HORA

Name:

Dym  (The Smoke)

Director:

Vladimir Perovic

Camera:

Copyright by:

Minutes:  26´     Year of production:  2006     Version:  bez slov

Anotation:
Starý muž sa vracia do rodnej dediny, ktorá leží opustená v horách. Sám akoby posledný muž na Zemi uprostred štyroch živlov – zeme, vetra, vody a ohňa, vysiela správu o tom, že tu život ešte vždy existuje.

An old man comes back into his home village, which lies abandoned in the mountains. Alone as the last man on Earth, surrounded only by the elements – earth, wind, water and fire, the hero sends the message that life still exists there.

 

 

039

Country of origin:

ČÍNA

Name:

Šanghajský expres  (Shanghai Express)

Director:

Zhenchen Liu

Camera:

Copyright by:

Minutes:  6´17´´     Year of production:  2005     Version:  bez slov

Anotation:
Videosnímka natočená z bytu na 56. poschodí obytného domu v Šanghaji.

A video shot form the apartment on the 56th floor of a building in Shanghai.

 

 

040

Country of origin:

ČÍNA

Name:

Štyri dni po čínskom Novom roku  (Four Days after the Chinese New Year’s Eve)

Director:

Zhenchen Liu

Camera:

Copyright by:

Minutes:  5´19´'     Year of production:  2005     Version:  anglické titulky

Anotation:
Medzi búrkou, vojnou a ohňostrojom. Podľa čínskej mytológie štyri dni po čínskom Novom roku prichádza boh bohatstva...

Between lightning storm, war and fireworks. Four days after the Chinese New Year’s Eve, in the Chinese mythology, the God of Riches arrives…

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/reklamni.gif

 

 

 

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/reklamni0.gif

 

 

 

 

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/reklamni1.gif

 

 

 

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/medialni.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/medialni0.gif

 

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/medialni1.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/spolu.gif

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/spolu0.gif

 

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/spolu1.gif

 

 

logo TristanCopyright
© Tristan
2006

NAJ.sk

 

http://www.ekotopfilm.sk/images_en/rightsk_11.gif